Novaturo Skrydžiai
+370 661 06005
+370 661 06005

Skrydžių informacija

KELIONĖS DOKUMENTAI

Į užsienį galima vykti tik turint galiojantį pasą. Pasas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu. Daugelis valstybių reikalauja, kad turisto pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (gali būti reikalaujama ir 12 mėnesių galiojančio paso). Patariama tai išsiaiškinti prieš išvykstant ir, esant reikalui, pasikeisti pasą ir prasitęsti jo galiojimo laiką. Tikslesnę informaciją apie tai gali suteikti migracijos tarnybos. Pažymėtina, kad vaikų asmens dokumentai galioja trumpesnį laiką (2-5 metus), todėl ruošdami vaiką kelionei tėvai (globėjai) turėtų atkreipti dėmesį į jo paso galiojimo laiką.

Keleivis privalo turėti visus kelionei reikalingus dokumentus (pasą, vizą, iškvietimą ar/ir kt.). Kai kuriose pasaulio šalyse reikalaujama, kad įvažiuodamas keleivis turėtų turėti tam tikrą pinigų sumą ir/ar bilietą kelionei  tęsti arba bilietą skrydžiui atgal. Vežėjas neprisiima atsakomybės už nesklandumus, įskaitant patirtų nuostolių atlyginimą, kilusius dėl kelionės dokumentų.
Nepamirškite: i) Kelionės dokumentų; ii) Paso; iii) Vizos;  iv) Draudimo; v) Atspausdintos keleivio elektroninio bilieto skrydžio informacijos; vi) Užsienio valiutos; vii) Mokėjimo kortelių.

Kelionės tarp Šengeno erdvės šalių

Šengeno erdvės šalys nevykdo tarpusavio sienų kontrolės, o keleiviams kertant sieną netikrinama jų asmens tapatybė. Tačiau keliaujant po Šengeno erdvės šalių teritoriją galiojantis pasas vis tiek yra reikalingas. Taip pat tinka kai kurių šalių asmens tapatybės kortelės (prašome prieš skrydį kreiptis į Jūsų šalies Užsienio reikalų ministeriją ir susižinoti, ar Jūsų asmens tapatybės kortelė tinka keliauti į pasirinktas šalis). Periodiškai tarp kai kurių Šengeno valstybių sienos kontrolė atnaujinama dėl nacionalinio saugumo ir kitų priežasčių.

BILIETAI

Mes vešime tik biliete ir/ar keleivių sąraše nurodytą keleivį. Registracijos skrydžiui metu privaloma pateikti dokumentą, patvirtinantį Jūsų tapatybę. Tais atvejais, kai turima informacijos, jog Jūsų bilietas gali būti įgytas neteisėtu būdu, mes turime teisę pareikalauti Jūsų pateikti papildomus duomenis ar informaciją, susijusią su Jūsų bilieto įsigijimu.
Bilietas yra vardinis ir neperleidžiamas. Bilietu neleidžiama keliauti kitam asmeniui, nei įvardytas keleivis. Bilietas yra negrąžintinas, t.y. keleivis neturi teisės grąžinti bilieto, reikalaudamas už jį sumokėtų pinigų.
Jums nebus leista skristi, jei nepateiksite galiojančio bilieto (rekomenduojame turėti ir rezervacijos patvirtinimą) tam konkrečiam skrydžiui ir galiojančio asmens tapatybės dokumento, ir jeigu, elektroninio bilieto įsigijimo atveju, elektroninių bilietų duomenų bazėje nebus Jūsų duomenų apie elektroninio bilieto įsigijimą. Bilietas galioja tik biliete nurodytomis skrydžių datomis.

KAINOS

Bilieto kaina apima vežimą iš išvykimo oro uosto į paskirties oro uostą, išskyrus, kai aiškiai nurodoma kitaip. Į bilieto kainą nėra įskaičiuotos antžeminio transporto paslaugos tarp skirtingų oro uostų bei oro uosto ir miesto. Jūsų kelionės kaina bus skaičiuojama pagal bilieto pirkimo dieną galiojančius tarifus biliete nurodytai datai ir maršrutui. Jei keistumėte savo kelionės datą, tai gali įtakoti bilieto kainą ir sąlygoti papildomus mūsų nustatytus mokesčius.

MOKESČIAI IR RINKLIAVOS

Įsigydami bilietą papildomai prie bilieto kainos turėsite sumokėti valstybės, valstybės institucijų ar kitų institucijų bei oro uosto operatoriaus nustatytus mokesčius, rinkliavas (pavyzdžiui, oro uosto mokesčius). Bilieto pirkimo metu jums bus pranešta apie mokesčius ir rinkliavas, kurias Jūs turėsite sumokėti. Pažymėtina, kad mokesčiai ir rinkliavos, taikomos kelionėms oru, gali keistis. Todėl, jeigu po bilieto išdavimo mokestis, rinkliava padidėja ir/ar pradedamas taikyti naujas mokestis ar rinkliava, Jūs privalėsite skirtumą tarp Jūsų sumokėto mokesčio, rinkliavos ir padidėjusio mokesčio, rinkliavos ir/ar naujus mokesčius, rinkliavas sumokėti papildomai.

REGISTRACIJA SKRYDŽIUI

Prašome oro uoste būti ne vėliau kaip prieš 2 valandas iki skrydžio, kad liktų pakankamai laiko visiems registracijos formalumams sutvarkyti. Užregistravus bagažą, išduodamas įsodinimo į lėktuvą kuponas. Po to reikia praeiti pasienio kontrolę, kur patikrinami dokumentai, ir skrydžių saugumo tarnybą. Čia gali būti tikrinamas Jūsų rankinis bagažas.

ORO VEŽĖJAS

Bilietų pardavimas vykdomas bendradarbiaujant su danų oro bendrove „FlexFlight“, pavadinimas biliete gali būti sutrumpintas kodu W2.
Skrydžius vykdo aviakompanija „GetJet Airlines“, „Avion Express“ arba „SmartLynx Airlines“. Tikslus skrydį vykdantis oro vežėjas yra nurodomas Jūsų užsakymo patvirtinime.

Šiame dokumente išdėstyta kelionės informacija yra tik pagrindinė, todėl būtina prieš skrydį susipažinti su atitinkamo oro vežėjo Bendrosiomis keleivių ir bagažo vežimo sąlygomis, kurias galima rasti:
„SmartLynx Airlines“: https://www.smartlynx.aero/
„GetJet Airlines“: https://www.getjet.aero/passenger-information/
„Avion Express“: http://www.avionexpress.aero/information-for-passengers/

Nei viena šių kompanijų nėra įrašyta į 2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 474/2006, sudarančio oro vežėjų, kuriems taikomas Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą, pagrindu sudarytą oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, sąrašą.

ATSISAKYMAS VEŽTI

Aviakompanija gali atsisakyti vežti Jus ar Jūsų bagažą šioje kelionės informacijoje ir aviakompanijų Bendrosiose keleivių ir bagažo vežimo sąlygose nurodytais atvejais bei tada, kai įvyko ar yra pagrindo manyti, kad įvyks vienas ar daugiau iš šių žemiau nurodytų atvejų:
1. Atsisakymas vežti yra būtinas pagal galiojančius atitinkamos valstybės teisės aktų reikalavimus;
2. Jūsų ar Jūsų bagažo vežimas gali kelti grėsmę kitų keleivių ar įgulos saugumui, sveikatai, kelti jiems nepatogumų arba kelti grėsmę aviakompanijos arba keleivių turtui;
3. Jūsų protinė, emocinė ar fizinė būklė, įskaitant Jūsų būseną dėl alkoholio ar narkotikų vartojimo, gali kelti pavojų skrydžio saugai, aviacijos saugumui, Jums, keleiviams, įgulai ar aviakompanijos arba keleivių turtui arba gali kelti diskomfortą ar trukdyti įgulai atlikti savo pareigas;
4. Jūs netinkamai elgėtės ankstesnių skrydžių metu ir/ar buvote patrauktas teisinėn atsakomybėn už aviacijos saugumo pažeidimus, ir  manome, kad toks elgesys gali pasikartoti;
5. Jūs atsisakote būti tikrinamas aviacijos saugumo tarnybų, atsisakote asmens apžiūros ir/ar daiktų patikrinimo arba jų vengiate;
6. Jūs gabenate draudžiamus daiktus;
7. Jūs nesumokėjote bilieto kainos, mokesčių ar rinkliavų;
8. Jūs grasinote, užgauliojote ar įžeidėte kitą keleivį, antžeminio aptarnavimo personalą ar įgulos narius arba priešinotės antžeminio aptarnavimo personalo ar įgulos narių veiksmams;
9. Jūs nepaisėte teisėtų antžeminio aptarnavimo agentų, įgulos narių nurodymų, pavyzdžiui, susijusių su sauga ar saugumu;
10. Jūs savo veiksmais ar savo elgesiu sukėlėte pavojų kitiems keleiviams, antžeminio aptarnavimo agentams, įgulos nariams registracijos, laipinimo ir/arba skrydžio metu;
11. Jūs neturite ir/ar pareikalavus nepateikėte galiojančių asmens dokumentų, vizos, galite siekti įvažiuoti į šalį, per kurią vykstate tranzitu arba kuriai neturite reikiamų galiojančių kelionės dokumentų, skrydžio metu sunaikinate Jūsų kelionės dokumentus ar atsisakote pateikti kelionės dokumentus skrydžio įgulai, kuri gali to pareikalauti, arba turime pagrindo manyti, kad būsite neįleistas į Jūsų paskirties šalį ar į bet kurią kitą šalį, per kurią vyksite tranzitu;
12. Jūs negalite įrodyti, kad esate asmuo, įvardytas biliete ar keleivių sąraše;
13. Jūs pateikiate bilietą, kuris buvo išduotas neteisėtai, arba jei jūs pateikėte bilietą, apie kurio pametimą ar pavogimą mums buvo pranešta, arba Jūsų pateiktas bilietas yra suklastotas ar sugadintas, ir šiuo atveju nėra įmanoma identifikuoti reikiamų duomenų arba jūs pateikėte bilietą, kuris buvo išduotas ar pakeistas ne mūsų ar mūsų įgaliotųjų asmenų.

TVARKARAŠČIAI

Tvarkaraščiuose nurodyti skrydžių laikai gali keistis iki Jūsų faktinės kelionės dienos. Aviakompanija jų negarantuoja ir jie nėra įsipareigojimas Jums.

KELIAUJANT SU VAIKAIS

Kūdikiams iki 2 metų amžiaus, kurie keliauja be atskiros sėdimos vietos, taikoma 100% nuolaida nuo bilieto tarifo, tačiau privaloma sumokėti kuro bei kai kuriuos oro uosto mokesčius. Perkant kūdikiui bilietą į abi puses, įsitikinkite, kad grįžimo metu kūdikiui nesukanka 2 metai, kitu atveju reikia pirkti du atskirus bilietus: į priekį – kūdikio, atgal – vaikišką. Kūdikį turi lydėti suaugęs asmuo. Suaugęs asmuo, lydintis kūdikį turi būti ne jaunesnis nei 16 metų amžiaus. Vienas suaugęs asmuo gali lydėti tik vieną kūdikį. Jeigu Jūs perkate bilietą kūdikiui jis/ji neturės atskiros sėdimos vietos. Jeigu reikėtų atskiros sėdimos vietos kūdikiui, prašome pirkti bilietą už vaikišką kainą.
Atkreipkite dėmesį, kad skrydžiuose gali būti ne daugiau nei 3 kūdikiai.

Lydimiems 2-11 (įskaitant) metų vaikams nuolaidos netaikomos.
Vaikai nuo 12 iki 15 (įskaitant) metų gali savarankiškai keliauti tik turėdami pasą, gimimo liudijimą ir notaro patvirtintus įgaliojimus. Jaunesnius nei 12 metų vaikus turi lydėti 16 metų ar vyresnis suaugęs asmuo. Vaikai be lydinčių asmenų nebus įleidžiami į lėktuvą. Nelydimų vaikų vežimo paslauga šiuo metu neteikiama.

INFORMACIJA NĖSČIOSIOMS

Pagal galiojančias aviakompanijų Bendrąsias keleivių ir bagažo vežimo taisykles, kad būtų išvengta rizikos, aviakompanijos nėščių keleivių prašo skrydžio metu su savimi turėti gydytojo pažymą, patvirtinančią, kad nėščios keleivės sveikata yra tinkama skrydžiui, bei kurioje būtų nurodytos galimos rizikos ir nėštumo trukmė. Kai nėštumas trunka 28 savaites ar daugiau – tokią pažymą turėti privaloma. Gydytojo pažyma turi būti išduota ne anksčiau kaip 7 dienos prieš skrydį.
Prieš pirkdama lėktuvo bilietą ar organizuotą turistinę kelionę, į kurią įeina vežimo oru paslauga, nėščioji apie savo nėštumą turi informuoti kelionių agentūrą ir (ar) kelionių organizatorių AB “Novaturas” bei gauti AB “Novaturas” patvirtinimą.
Gydytojo pažymą reikia turėti tiek registruojantis skrydžiui, tiek visos kelionės metu.
Pagal galiojančias aviakompanijų Bendrąsias keleivių ir bagažo vežimo taisykles, po 32 nėštumo savaitės nėščios moterys į lėktuvą nepriimamos. Aviakompanija gali atsisakyti vežti nėščią moterį, jeigu yra nėštumo komplikacijų iki 32 nėštumo savaitės, bei moterį, kuri pagimdė mažiau nei prieš 7 dienas iki skrydžio.
Atskirais atvejais orlaivio palydovas ar kapitonas, įvertinęs moters būklę prieš skrydį bei skrydžio aplinkybes (pvz., nepalankios oro sąlygos, sudėtingas skrydis ar kt.), gali priimti sprendimą atsisakyti vežti besilaukiančią keleivę. Tokių priemonių imamasi kilus įtarimui, jog skrydis gali turėti neigiamos įtakos jos sveikatai. AB “Novaturas” ir aviakompanija neprisiima atsakomybės už tai, kad nėščioji neturi gydytojo pažymos, nurodančios nėštumo trukmę, galimas rizikas bei patvirtinančios nėščios keleivės galimumą skristi, ir už orlaivio įgulos priimtus sprendimus nėščios keleivės atžvilgiu.

KELEIVIAI SU NEGALIA

Bendra informacija:

Stengiamės, kad skrydžių metu keleiviai su negalia jaustųsi kaip galima patogiau, todėl suteikiame jiems pagalbą kaip tai numato ES direktyvos 1107/2006 reikalavimai. Prašome keleivių iš anksto (likus ne vėliau kaip 48 valandoms iki skrydžio) pateikti mums informaciją apie tai, kokios pagalbos jiems reikės.
Rekomenduojame užsakant bilietą pateikti infomaciją apie negalią. Keleiviai gali patys užsakyti specialią pagalbą rezervacijos metu.
Aviakompanijos teikiamos paslaugos:
Mūsų skrydžiuose teikiama tik invalidų vežimėlio paslauga.
Gulinčio žmogaus transportavimas lėktuve negalimas, speciali medicininė pagalba neteikiama.
• WCHR – neįgaliojo vežimėlis iki rampos – keleivis gali judėti savarankiškai laiptais aukštyn ir žemyn ir pats pasiekti savo vietą lėktuve, tačiau jam reikia vežimėlio tarp lėktuvo ir laukiamosios salės oro uoste.
• WCHS – neįgaliojo vežimėlis iki laiptų – keleivis negali savarankiškai judėti laiptais aukštyn ir žemyn, tačiau gali pats persėsti iš vežimėlio į savo vietą lėktuve.
• WCHC – neįgaliojo vežimėlis iki salono – keleivis yra visiškai nemobilus, jam reikalingas vežimėlis iki pat jo vietos lėktuve.
• WCHP – asmeninis neįgaliojo vežimėlis – keleivis keliauja su savo asmeniniu vežimėliu, akumuliatoriniu ar paprastu. Lėktuve leidžiama laikyti tik sausų baterijų pagrindu veikiančius vežimėlius.
Negalima gabenti vežimėlių, jei juose įmontuotas akumuliatorius, iš kurio gali ištekėti skystis.
Keleiviai, negalintys pasirūpinti savimi skrydžio metu, taip pat keleiviai su motorikos ar psichikos sutrikimais gali keliauti tik lydimi sveiko suaugusiojo. Visi neįgalūs keleiviai privalo sėdėti įprastinėse lėktuvo kėdėse su statmenu atlošu.
Asmeninis neįgaliojo vežimėlis transportuojamas bagažo skyriuje kaip registruotas bagažas papildomai prie leidžiamo vežtis nemokamai bagažo svorio. Sausų baterijų pagrindu veikiantis vežimėlis gali būti registruojamas kaip bagažas esant tokioms sąlygoms:
• Baterija yra atjungta;
• Baterijos kontaktai turi būti izoliuoti;
• Baterija saugiai pritvirtinta prie neįgaliojo vežimėlio.
Asmeninis keleivio vežimėlis (WCHP) pristatomas konvejeriu į atvykimo salę. Iki to momento naudojamas oro uosto vežimėlis. Agentas padeda keleiviui pasiimti bagažą ir pasiekti susitikimo salę.
Keleiviai su negalia gali išlipti iš lėktuvo pirmieji, paskutinieji arba kartu su kitais keleiviais, priklausomai nuo to, kokios pagalbos jiems reikia.

BAGAŽO TAISYKLĖS

Bendra informacija:

Kiekvienam keleiviui (išskyrus kūdikius) nemokamai leidžiama vežti:
1 rankinio bagažo vienetą, ne daugiau kaip 5kg svorio;
1 registruoto bagažo vienetą iki 13kg arba 15kg arba 20kg, priklausomai nuo konkretaus skrydžio ir maršruto.
(Tikslus leistino registruoto bagažo svoris nurodytas pasirinkto skrydžio informaciniame lange "įskaičiuotas bagažas" ir skrydžio biliete).
Bagažas kūdikiams (vaikams iki 2 m. amžiaus) be patvirtintos vietos lėktuve:
skrydžiams iš/į Vilnių - 1 registruoto bagažo vienetas iki 10 kg ir 1 sulankstomas vaikiškas vežimėlis;
skrydžiams iš/į Rygą - bagažas nepriklauso, išskyrus 1 sulankstomą vaikišką vežimėlį;
skrydžiams iš/į Taliną - bagažas nepriklauso, išskyrus 1 sulankstomą vaikišką vežimėlį;


Mokestis už papildomą bagažo kiekį ir viršsvorį
Jei viršijamas nemokamo registruoto bagažo svoris ir vienetų skaičius, tuo pačiu metu yra taikomi ir bagažo viršsvorio, ir vienetų skaičiaus mokesčiai. Nėra ribojama kiek bagažo svorio galite vežtis iš viso, tačiau vienos registruojamojo bagažo pakuotės svoris neturi viršyti 32 kg. Pakuotė, sunkesnė nei 32 kg, į lėktuvą nebus registruojama. Jūs turėsite ją perpakuoti, sumažinti vežamo bagažo svorį. Rekomenduojame prie kiekvieno lagamino prikabinti žymeles su vardu ir adresu.
Leistinas bagažo kiekis ir svoris nesumuojamas ir skaičiuojamas vienam keleiviui.

Rankinis bagažas

Į lėktuvo kabiną galite neštis vieną bagažo vienetą iki 5 kg, kurio išmatavimai yra ne didesni kaip 55x45x25cm (įskaičiuojant ir bagažo rankeną bei ratelius). Jei viršijamos anksčiau nurodytos normos, bagažas turi būti registruojamas. Tai daroma dėl Jūsų pačių ir kitų keleivių saugumo bei komforto, kadangi laikymo vietos salone yra ribotos.

Draudžiamų bagaže vežti daiktų sąrašas
Saugumo sumetimais, DRAUDŽIAMA vežti (tiek lėktuvo salone kaip neregistruotą bagažą, tiek kaip registruotą bagažą) šiuos daiktus:
• sprogmenis (pvz.: amuniciją, fejerverko ar signalines raketas);
• degias skystas ar kietas medžiagas (pvz.: dujas žiebtuvėliams, degtukus, dažus, skiediklius, degiklius, kietą kurą, kitus greitai užsidegančius daiktus, savaime užsidegančias medžiagas; medžiagas, kurios reaguodamos su vandeniu skleidžia degias dujas ir kt.);
• degias, nedegias ir nuodingas suslėgtas dujas (pvz.: ašarines dujas, dujų šviestuvus, butano, propano, kempingo dujas, deguonies balionus);
• dokumentų bylos ir aplankalai su instaliuotomis apsaugos sistemomis;
• oksiduojančias medžiagas (pvz. balinančias medžiagas, peroksidą);
• nuodingas ar infekcines medžiagas (pvz. arseniką, cianidus, kai kuriuos insekticidus);
• radioaktyvias medžiagas;
• korozines medžiagas (t.y. rūgštis, šarmus, baterijas su skystu elektrolitu, gyvsidabrį);
• kitus daiktus, tokius kaip įmagnetintas, kenksmingas, pykinančias ar erzinančias medžiagas;
• daiktus, kurių gabenimas yra uždraustas įstatymais, vyriausybės arba reguliavimo tvarka, kuriuos išleido šalys arba valstijos, iš kurių, į kurias ar virš kurių norima gabenti daiktus;
• daiktus, kurie dėl savo apimties ir (arba) svorio negali būti pakrauti į keleivinį lėktuvą;
• daiktus, skleidžiančius aštrų kvapą;
• tarp bagažo esančius maisto produktus, dėl kurių gali būti sugadintas kitas bagažas;
• pavyzdžių ir rinkinių sudėtyje gali būti uždraustų daiktų, todėl būtina turėti informaciją apie turinį siekiant įtikinti, kad pavyzdžiai/rinkiniai gali būti vežami kaip bagažas.

Daiktai, kuriuos DRAUDŽIAMA vežti rankiniame bagaže:
• šaunamuosius ginklus ir jų kopijas ( pvz.: šratiniai šautuvai; oriniai pistoletai; šratiniai ginklai; graižtviniai ginklai; katapultos; harpūnai ir žeberklai; humaniškos gyvūnų sunaikinimo priemonės; ugnies gesintuvai; signaliniai pistoletai; startiniai pistoletai; šaunamųjų ginklų tikslios kopijos ar imitacijos; visų tipų žaisliniai ginklai; sudedamos šaunamųjų ginklų dalys (išskyrus teleskopinius stebėjimo prietaisus ir optinius taikiklius); smulkaus kalibro pistoletai; tazeriai; elektrošoko įrenginiai, naudojami kontaktiniam gyvulių varymui; elektrošoko įrenginiai; žiebtuvėliai, savo forma primenantys šaunamuosius ginklus; paslėpti ir užmaskuoti šaunamieji ginklai );
• smailius ginklus ir aštriabriaunius daiktus, kuriuos naudojant galima sužeisti - durklus, peilius, ir kitus pavojingus ar taip atrodančius daiktus (pvz.: kirviai ir kirvukai; strėlės ir smiginio strėlytės; alpinistų batų kapliukai; ledo kirvukai ir kirtikliai; pačiūžos; peiliai, fiksuojančia ar išmetama geležte - bet kokio ilgio ašmenimis; peiliai, įskaitant ir apeiginius peilius, kurių ašmenys ilgesni nei 6 cm, padaryti iš metalo arba iš kitokios medžiagos, tačiau pakankamai tvirti, kad būtų galima traktuoti potencialiais ginklais; mėsos kapoklės; atviri skustuvai; kardai; skalpeliai; žirklės, kurių ašmenys ilgesni nei 6 cm; slidžių lazdos; kalavijai ir špagos; svaidomosios žvaigždės; įrankiai amatui, kurie gali būti panaudoti kaip smailūs ar aštrūs ginklai, pvz. grąžtai, peiliukai dėžėms pjaustyti, kišeniniai peiliukai, visų tipų pjūklai, atsuktuvai, laužtuvai, plaktukai, replės, veržliarakčiai);
• Bukus įrankius, galinčius sužaloti (pvz.: beisbolo lazdos; vėzdai; kuokos; softbolo lazdos; kriketo lazdos; golfo lazdos; ledo ritulio lazdos; lakroso lazdos; biliardo, pulo ar snukerio lazdos; kovos menų reikmenys).
Išvykstant iš ES valstybės narės, Islandijos, Norvegijos ar Šveicarijos leidžiama vežtis skysčių ne didesniuose nei 100 ml talpos induose, sudėtuose į vieną plastikinį maišelį, kurio bendra talpa neviršija 1 litro. Plastikinis maišelis turi būti skaidrus ir uždaromas.

Apribojimai taikomi vežant atsargines ličio baterijas rankiniame bagaže:
Atsargines ličio baterijas, pavyzdžiui, nešiojamųjų kompiuterių ir DVD grotuvų pakraunamos baterijas ir ličio AA dydžio baterijas, leidžiama vežti TIK RANKINIAME BAGAŽE.
Skrendant DRAUDŽIAMA naudoti prietaisus, turinčius antenas, naudojančius daug energijos ar lazerinius įtaisus.

Sporto reikmenys

Dviratis
Dviratis turi fiksuotą (40 EUR) mokestį. Jūs turite iš anksto informuoti apie dviračio gabenimą. Standartinis dviratis turi vieną sėdynę ir yra nemotorizuotas. Dviratis turi būti supakuotas, nuimtas dviračio vairas ir pedalai. Dviračiai - vežimai ir triračiai apmokestinami dvigubu tarifu.

Nardymo įranga
Nardymo įrangos komplektą sudaro: neužpildytas deguonies balionas, baliono reguliatorius, diržas, skirtas deguonies baliono tvirtinimui, slėgio matuoklis, nardymo kaukė, vienas peilis ir viena gelbėjimo liemenė. Nardymo įrangos su balionu gabenimo mokestis (40 EUR).
Nardymo įranga be deguonies baliono gabenama nemokamai, jei neviršyja leistino vežtis bagažo kiekio, kitu atveju mokama kaip už viršsvorį.

Golfo įranga
Golfo įrangos komplektą sudaro: lazdos, golfo krepšys ir pora batų. Golfo įranga turi fiksuotą (40 EUR) mokestį.

Slidinėjimo įranga
1 asmuo gali turėti 1 vienetą slidinėjimo įrangos iki 8kg. Slidinėjimo įrangos gabenimo mokestis 40eur.

Burlentės, banglentės, jėgos aitvarai
Burlentės ir banglentės turi fiksuotą (50 EUR) mokestį.

* Nurodytos kainos taikomos skrydžiui į vieną pusę.
Pastaba: skrydžiams į Dubajų, Tenerifę, Fuerteventūrą, Madeirą taikomi kiti sporto inventoriaus transportavimo įkainiai lėktuvu – teirautis flights@novaturas.lt

Sportiniai įrenginiai, kurių nepriimame į lėktuvą:
• Šaudmenys ir šaunamieji ginklai;
• kajakai, kanojos ir irklai;
• sklandytuvai;
• biliardo lazdos;
• ietys.

Gyvūnai (tik salone)
Aviakompanija leidžia vežtis naminius gyvūnus (kates ir šunis), jeigu šie gabenami tam pritaikytuose konteineriuose ir turi galiojančius sveikatos, skiepijimo pažymėjimus, leidimus įvežti ir kitus dokumentus, kurių reikalauja įvažiavimo ar tranzito šalis. Gyvūnai gali būti pervežami tik gavus išankstinį rašytinį aviakompanijos sutikimą.
Naminiai gyvūnai (tik katės ir šunys) yra priimami į lėktuvo saloną, jeigu jų svoris (su pritaikytu konteineriu) neviršija 8 kg. Maksimaliai leistini konteinerio matmenys – 48x32x29 cm. Gyvūnas salone apmokestinamas (45 EUR) mokesčiu * Nurodytos kainos taikomos skrydžiui į vieną pusę . 
Keleiviams, vežantiems su savim gyvūnus, taikomi sėdėjimo vietos pasirinkimo apribojimai. Narvas gali būti laikomas tik ant grindų.
Keleiviams, turintiems klausos/regos sutrikimų, ir keliaujantiems kartu su šunimis vedliais, mokestis netaikomas.
Vežėjas neatsako už tai, jeigu gyvūnas suserga arba miršta kelionės metu.

Pastaba: skrydžiams iš/į Vilnių : kryptis iš/į Dubajų, Tenerifę, Fuerteventūrą, Madeirą paslauga "gyvūnų transportavimas lėktuvo salone" - neteikiama.

ORO VEŽĖJO ATSAKOMYBĖ

Oro vežėjo atsakomybė nustatoma Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., 1955 m. Hagos Protokolo apie Konvencijos dėl tam tikrų taisyklių, susijusių su tarptautiniais vežimais oru, unifikavimo pasirašytos Varšuvoje 1929 m. spalio 12 d., pakeitimą, 1999 gegužės 28 d. Monrealio Konvencijos dėl tam tikrų tarptautinio vežimo oru taisyklių suvienodinimo ir 2002 m. gegužės 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 889/2002, iš dalies pakeičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2027 dėl oro vežėjo atsakomybės nelaimingų atsitikimų atveju, nustatyta tvarka.

Dėl bagažo

Žalos registruotam bagažui atveju aviakompanijos atsakomybė yra ribota iki atitinkamuose teisės aktuose ir tarptautinėse konvencijose nustatyto dydžio. Jei bagažo svoris neįrašytas bagažo registracijos kvite, laikoma, kad vieno registruoto bagažo vieneto svoris neviršija nustatytų bagažo svorio apribojimų atitinkamai klasei. Tuo atveju, jei Jūsų registruoto bagažo vertė yra didesnė nei maksimalus aviakompanijos
atsakomybės dydis, rekomenduojame Jums apdrausti Jūsų bagažą prieš kelionę.
Aviakompanija neatsako už Jūsų bagažo padarytą žalą, įskaitant keleivio sužeidimą Jūsų bagaže esančiu turtu. Jūs privalote atsakyti už bet kokią žalą, Jūsų bagažo padarytą kitiems asmenims ar turtui, įskaitant aviakompanijos turtą.
Aviakompanija neatsako už bet kokią žalą daiktams, kurių neleidžiama vežti registruotame bagaže pagal šioje informacijoje ir aviakompanijos Bendrosiose keleivių ir bagažo vežimo sąlygose nustatytas sąlygas, įskaitant dūžtančius ar greitai gendančius daiktus, netinkamai supakuotus daiktus, anksčiau sugadintą ar perpildytą bagažą, smulkius apgadinimus, tokius kaip įpjovimai, įbrėžimai, įlenkimai ar sutepimai, atsirandančius dėl įprasto nusidėvėjimo, arba vertingus daiktus, tokius kaip pinigai, raktai, vaistai, medicininiai dokumentai, akiniai, fotoaparatai, vaizdo kameros ir kiti vertingi elektronikos ar technikos prietaisai bei jų priedai, kompiuteriai, asmeniniai elektroniniai prietaisai, telefonai, mobilieji telefonai, juvelyriniai dirbiniai, taurieji metalai, brangieji ir pusbrangiai akmenys, muzikos instrumentai, apyvartiniai dokumentai, vertybiniai popieriai ar kitos vertybės, meno ir dailės kūriniai, verslo dokumentai, pasai ir kiti tapatybės dokumentai ar pavyzdžiai.
Aviakompanija neprisiima atsakomybės už nežymų ar paviršutinišką bagažo pažeidimą, kuris atsirado dėl natūralaus susidėvėjimo ir naudojimo kelionės metu.

PRETENZIJOS

Jei asmuo, turintis bagažo registravimo kvitą, atsiimdamas registruotą bagažą nepareiškia jokių nusiskundimų, tai yra pakankamas įrodymas, kad bagažas buvo pristatytas geros būklės, nebent Jūs įrodote priešingai.
Jei Jūs norite pateikti pretenziją ar ieškinį dėl žalos registruotam bagažui, Jūs privalote pranešti aviakompanijai apie tai iškart po to, kai aptinkate žalą, bet ne vėliau kaip per septynias (7) dienas po bagažo atsiėmimo. Jei Jūs norite pateikti pretenziją ar ieškinį dėl registruoto bagažo vėlavimo, Jūs privalote pranešti aviakompanijai apie tai per dvidešimt vieną (21) dieną nuo bagažo pristatymo Jums. Kiekvienas toks pranešimas turi būti pateiktas raštu.
Aviakompanijai pateikta Jūsų pretenzija bus nagrinėjama aviakompanijos vidaus taisyklių nustatyta tvarka,
vadovaujantis taikytinų teisės aktų privalomo pobūdžio reikalavimais.
Pateikiant pretenziją dėl nuostolių kompensacijos, būtini dokumentai:
a)       bilietas;
b)       atitinkamas bagažo kvitas;
c)      dokumentai, kurie patvirtina bagažo taisymo išlaidas arba patvirtinimą, kad bagažo sutaisyti neįmanoma;
d)       dokumentai, kurie patvirtina bagažo ir/arba bagaže esančių daiktų vertę;
e)       dokumentai, kurie patvirtina tiesioginius nuostolius dėl pavėlavusio oro pervežimo.

KITOS SĄLYGOS

Jūsų ir Jūsų bagažo vežimui taip pat taikomos ir kitos taisyklės, susijusios su saugumu, punktualumu ir keleivio patogumu. Taip pat taikomos taisyklės, nustatančios savarankiškai skrendančių vaikų, neįgaliųjų keleivių, nėščiųjų moterų ir sergančių keleivių vežimą, ribojimus dėl elektronikos prietaisų ir daiktų naudojimo, pavojingų daiktų vežimą, ribojimus dėl alkoholinių gėrimų ir rūkalų orlaivyje vartojimo, kompensacijų už atsisakymą vežti ir kitų kompensacijų tvarkas.